Machine Equipment

Stable agreement vision and the best working environment

Hot News

Doanh nghiệp

Business news

Cập nhật những tin tức mới nhất về Công ty Dương Vinh Hoa

Ngành

Industry news

Cập nhật những tin tức mới nhất về bao bì tại Việt Nam

Recent news

Enterprise

The role of packaging in business

10/02/2020

Designing product labels is an important part of product marketing strategy. Therefore, many businesses devote a large budget to the product packaging design. So what is the actual role of product packaging? In the following article, we will discuss this issue with you.

Download credential

Chính sách/ưu đãi sẽ được trình bày khi làm việc trực tiếp với khách hàng.

Download credential

Chính sách/ưu đãi sẽ được trình bày khi làm việc trực tiếp với khách hàng.