Contact us

Công ty Sản Xuất & Cug ứng Bao bì Dương Vinh Hoa (Duong Vinh Hoa Packaging Company) là một trong (84-272) 3900 220 những đơn vị sản xuất đáng tin cậy nhất trong lĩnh vực công nghiệp túi dệt và túi không dệt PP. Chuyên môn của chúng tôi là xuất khẩu và đảm bảo sản phẩm đáp ứng tiêu chuẩn QC cao nhất thông qua việc sử dụng các dây chuyền máy móc hiện đại hàng đầu

MOBILE

(84-272) 3900 220

ADDRESS

D20-D26, Street number 3, Hai Son Industrial Area, Duc Hoa, Long An, Ho Chi Minh City, Vietnam

EMAIL

dvh@dvhpackaging.com

WEBSITE

www.dvhpackaging.com

Download credential

Chính sách/ưu đãi sẽ được trình bày khi làm việc trực tiếp với khách hàng.

Download credential

Chính sách/ưu đãi sẽ được trình bày khi làm việc trực tiếp với khách hàng.