About us


company profile

+ 20 YEARS EXPERIENCE IN PP PACKAGING

Started in 1995, our company has quickly emerge as one of the most trusted manufacturer of: PP woven bags and PP non-woven bags.

Production : 120m bags/year

We continue to invest in expanding our production capability for the 90.000 m2 Long An plant.

EXperience of working with diverse client

Some notable customers include: Vinamilk, Bibica, Vinafood, Nam Sao Food, Cargill, Mondi, Meydan,...

DVH Packaging Company Tour

Asset 5

Duong Vinh Hoa packaging company

Nowadays, Duong Vinh Hoa has equiped more than 160 looms, starlinger-shaped spinning machines which can measure fiber thickness by radiation.

Machines – Equipment

  • The modernest gravure priting machines which produce from 8 to 10 colours
  • Advanced automatic sewing machines with high production capacity, thus we are able to produce huge numbers of products to satisfy business customers’ needs
  • The warehouse includes QC LABs to test the product quality

Experiences
With more than 20 years of experiences, Duong Vinh Hoa never stops itself from updating and innovating to help bring a kind of QUALIFIED – CONVINIENT- ECO FRIENDLY packaging solution to Vietnamese customers

Bao bì nhựa - Công ty bao bì uy tín Dương Vinh Hoa

PP Packaging Production Process

Design

PP Woven Bags/Sacks

Nguyen lieu PP dvhpackaging.com

PP Resin

Sử dụng nguồn vật liệu PP giá trị tốt nhất

PP String Tapeline Starlinger model

Máy đùn mô hình Starlinger với máy quét denier tự động hóa​

PP Circular Loom

Trang bị hơn 150 khung dệt tròn

Máy dệt tròn

Trang bị hơn 150 khung dệt tròn

Bao bì pp dệt tráng trong | Công ty sản xuất bao bì Dương Vinh Hoa

Gravure/ Flexo Printing

In ống đồng / flexo

May

Khâu đơn, gấp đơn, khâu đôi, gấp đôi, Hemmed cut, Cold cut.

Công ty cung cấp bao bì nhựa PP uy tín tại TPHCM

Hoàn thiện

Kiểm tra chất lượng ở tất cả các giai đoạn của quy trình.

Đóng gói

Đóng gói theo yêu cầu của khách hàng

Giao hàng

Giao hàng đúng thời gian quy định trong hợp đồng

PP không dệt

Nguyen lieu PP dvhpackaging.com

Vật liệu PP

Sử dụng nguồn vật liệu PP giá trị tốt nhất

Tạo chỉ & Kéo sợi

Ứng dụng 2 mô hình từ nhà sản xuất vải không dệt hàng đầu có sẵn với chiều rộng 2,4,3,2m

Vải không dệt là một dạng vải có cấu tạo từ các loại hạt nhựa tổng hợp với một số thành phần chất khác tùy ý để sản xuất theo đúng mục đích sử dụng.

Non-woven roll

Cắt vải

In màu Pantone như tác phẩm nghệ thuật

Máy in Flexo

In lụa

Công đoạn làm túi

Kiểm tra chất lượng ở tất cả các giai đoạn của quy trình.

Công nghệ may Ultrasonic

Tự động hóa và giảm thiếu phí may thủ công

Packing & Shipping

Design

Đóng gói và giao hàng

Đóng gói sau kiểm tra chất lượng

Đóng gói cẩn thận cho khách hàng là một phần quan trọng trong quy trình sản xuất

Đóng gói

Lên danh sách đóng gói và thủ tục hải quan cần thiết

Đóng gói

Đóng gói sau

Khâu đơn, gấp đơn, khâu đôi, gấp đôi, Hemmed cut, Cold cut.

Hoàn thiện

Kiểm tra chất lượng ở tất cả các giai đoạn của quy trình.

Office & Plant photos

Design

Office Images

Văn phòng/ Nhà Máy DVH

Văn phòng KCN Hải Sơn 1

Văn phòng/ Nhà Máy DVH

Văn phòng/ Nhà Máy DVH

Văn phòng/ Nhà Máy DVH

Văn phòng/ Nhà Máy DVH

Văn phòng/ Nhà Máy DVH

Văn phòng KCN Hải Sơn 1

Văn phòng/ Nhà Máy DVH

Văn phòng KCN Hải Sơn 1

Văn phòng/ Nhà Máy DVH

Văn phòng KCN Hải Sơn 1

Quality Control Certificate

During the developing journey, Duong Vinh Hoa has affirmed its position with these achievements. These days, Duong Vinh Hoa’s product system appears in more than 20 countries all around the world, continuously exporting its products to the USA, the UK, Europe, Isarel, China, South East Asia, Japan,… By creating international partner network, Duong Vinh Hoa desires to catch up with latest trends in packaging industry in terms of designs, quality and manufacturing technologies, as long as minimizes negative effect on the environment.

Our Valued Customers

Currently, Duong Vinh Hoa’s products has been present in more than 20 countries around the world, constantly exporting products to the United States, Britain, Europe, Israel, the Middle East, China, Southeast Asia, Japan, … By creating an international partner network, Duong Vinh Hoa hopes to catch up with industry trends in design, quality and production technology, minimizing the impact on the environment.

Selling procress includes

8 standard steps at duong vinh hoa

Asset 5
Asset 20

Step 1 : Customer Inquiry

Customers send Duong Vinh Hoa their requests and product orientation : designs, priting technology, numbers,...

Asset 20

Step 2 : Quotations

Sales department will send detailed quotation to customers based on each type of product provided

Asset 20

Step 3 : Provide Samples

Duong Vinh Hoa will send some samples to the customers designed on their requests before actually producing products

Asset 20

Step 4 : Approval/ Confirmation

Duong Vinh Hoa will confirm the purchase contract once both parties agree on product requirement, delivery time and payment method.

Asset 20

Step 5 : Production

Send product requests to the production department.

Asset 20

Step 6 : Quality Control

Design, produce, test the quality and deliver according to customer requests.

Asset 20

Step 7 : Delivery

Duong Vinh Hoa commits to deliver goods properly and fully in terms of what stipulated in the purchase contract.

Asset 20

Step 8 : Customer care

Feedback and Suggestions from customers about products will be noted and carefully reviewed by Duong Vinh Hoa, helping Duong Vinh Hoa improve product quality and customer experiences.

Further Infomation

Input your email / Subscribe to download brochure

Download credential

Chính sách/ưu đãi sẽ được trình bày khi làm việc trực tiếp với khách hàng.

Download credential

Chính sách/ưu đãi sẽ được trình bày khi làm việc trực tiếp với khách hàng.