TUYỂN DỤNG: TRỢ LÝ TỔNG GIÁM ĐỐC (QUẢN LÝ CẤP CAO)

Nhà tuyển dụng: Công ty Sản Xuất & Cung ứng Bao bì Dương Vinh Hoa

Mô tả công việc

* Đảm bảo công tác quản lý điều hành :

 • Thay mặt Tổng Giám Đốc tổng hợp, theo dõi, báo cáo toàn bộ các mặt hoạt động của Công ty với các Phòng ban, bộ phận
 • Trợ giúp Ban Giám Đốc trong việc xây dựng định hướng chiến lược phát triển Công ty
 • Chuẩn bị, tham dự các cuộc họp trong và ngoài Công ty theo yêu cầu của Ban Giám Đốc
 • Thu thập, cập nhật, phân tích, tóm lược thông tin về các văn bản pháp luật mới, thông tin báo chí, về xu hướng thị trường, kiến thức quản lý hiện đại trong các ngành nghề mà Công ty đang hoạt động cho Ban Giám Đốc.

* Phối hợp làm việc với các phòng ban / chức năng khác

 • Tiếp nhận, xem xét và làm rõ các đề xuất, giải pháp, chứng từ từ các cấp Quản lý và trình Ban Giám Đốc phê duyệt.
 • Đôn đốc các phòng ban, bộ phận trong việc hoạch định mục tiêu, kế hoạch, chính sách theo chức năng được Ban Giám Đốc phân công;
 • Đảm bảo các quyết định và chỉ dẫn của Ban Giám Đốc được thông báo và thực hiện nghiêm túc
 • Chủ động phối hợp với các phòng ban đề xuất với Ban Giám Đốc về việc tham gia các chương trình nghị sự, hội nghị, các khóa đào tạo kỹ năng, kiến thức cấp CEO, các giải thưởng trong/ ngoài nước về các ngành nghề mà Công ty đang hoặc sẽ tham gia hoạt động.

* Báo cáo / Các công việc khác :

 • Tổng hợp, đánh giá tình hình hoạt động của Công ty, các Phòng ban thông qua báo cáo của các bộ phận
 • Bố trí, sắp xếp và cập nhật lịch làm việc, lịch họp và lịch công tác của Ban Giám Đốc
 • Soạn thảo các văn bản, công văn hoặc/và các tài liệu khác theo sự chỉ đạo của Ban Giám Đốc.
 • Theo dõi, nhắc nhở và đôn đốc các bên liên quan về việc báo cáo và kết quả thực hiện các chỉ đạo hoặc/và các nội dung đã đồng thuận trong các cuộc họp của Ban Giám Đốc.
 • Sắp xếp và nhắc lịch họp cho Ban giám đốc.
 • Sắp xếp và quản lý các giấy tờ hành chính:
 • Kiểm tra và rà soát các văn bản trước khi trình ký hoặc gửi tới Ban Giám Đốc
 • Ghi chép, quản lý và lưu trữ các văn bản trong và ngoài nội bộ có liên quan
 • Các công việc khác được Ban Giám Đốc phân công.

Kinh nghiệm / Kỹ năng chi tiết

* Kiến thức và chuyên môn :

 • Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm tại vị trí tương đương. Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm Quản Lý Điều Hành, làm tư vấn Pháp lý doanh nghiệp, Trợ lý Ban Giám đốc hoặc cấp quản lý tương đương Trưởng phòng…
 • Am hiểu kiến thức về Quản trị kinh doanh, Luật kinh tế, Tài Chính – Đầu tư, điều hành doanh nghiệp,..
 • Có khả năng tư vấn luật, soạn thảo, rà soát Hợp đồng kinh tế.
 • Khả năng giao tiếp tốt, ứng xử khéo léo, chính chắn
 • Có tầm nhìn chiến lược và kỹ năng tổ chức điều hành công việc
 • Kỹ năng ra quyết định
 • Kỹ năng quản lý công việc, đảm bảo kết quả đầu ra
 • Có tầm nhìn chiến lược và năng lực tổ chức công việc tốt
 • Tư duy logic, chịu được áp lực công việc
 • Thành thạo tiếng Anh giao tiếp.
 • Kỹ năng thuyết trình tốt
 • Kỹ năng MS Office thành thạo ( excel, powerpoint )

Thông tin liên hệ

 • Tên liên hệ: Phòng HCNS – Bộ phận Tuyển Dụng
 • Địa chỉ: Lô D20 – D26, đường số 3, KCN Hải Sơn , Huyện Đức Hòa , Long An , Viet Nam
 • Điện thoại liên hệ: 0272 3900225

Nhận hồ sơ bằng ngôn ngữ: Tiếng Việt

Ngày đăng tuyển: 03-03-2021 Ngày hết hạn: 02-04-2021

Hotline: 02723900228
Gọi điện ngay