TUYỂN DỤNG: NHÂN VIÊN KỸ THUẬT CƠ KHÍ

Nhà tuyển dụng: Công ty Sản Xuất & Cung ứng Bao bì Dương Vinh Hoa Mô tả công việc Bảo trì máy móc thiết bị. Sửa chữa máy móc thiết bị. Tham giá tiếp nhận công nghệ chuyển giao. Tham gia vận hành máy nếu có. * Quyền lợi Lương thỏa thuận theo năng lực  […]

TUYỂN DỤNG: NHÂN VIÊN KCS

Nhà tuyển dụng: Công ty Sản Xuất & Cung ứng Bao bì Dương Vinh Hoa Mô tả công việc * Số lượng tuyển dụng: 10 Kiểm tra chất lượng nguyên vật liệu đầu vào trong quá trình sản xuất và thành phẩm làm ra. Kiểm tra thông số máy móc thiết bị trong quá trình […]

TUYỂN DỤNG: NHÂN VIÊN KINH DOANH

Nhà tuyển dụng: Công ty Sản Xuất & Cung ứng Bao bì Dương Vinh Hoa Mô tả công việc Tìm kiếm khách hàng mới, thị trường mới Giới thiệu, tiếp thị sản phẩm của công ty đến với khách hàng. Giao dịch, thỏa thuận, thương lượng với khách hàng về giá cá, phương thức thanh […]

TUYỂN DỤNG: NHÂN VIÊN LÁI XE NÂNG

Nhà tuyển dụng: Công ty Sản Xuất & Cung ứng Bao bì Dương Vinh Hoa Mô tả công việc Vận hành xe nâng để luân chuyển hàng hóa, nguyên vật liệu, thành phẩm, bán thành phẩm,… Thực hiện các công việc do cấp trên chỉ đạo Chi tiết công việc trao đổi khi phỏng vấn […]

TUYỂN DỤNG: NHÂN VIÊN LỄ TÂN – HÀNH CHÍNH

Nhà tuyển dụng: Công ty Sản Xuất & Cung ứng Bao bì Dương Vinh Hoa Mô tả công việc Trực điện thoại, hướng dẫn khách gặp các phòng ban. Chấm công, chấm phép CBCNV. Báo cơm cho CBCNV. Tiếp nhận công văn đi đến. Theo dõi kiểm soát các chi phí điện, nước, điện thoại. […]